Skip to main content
 Phễu Cắt Tiết Gà

 Phễu Cắt Tiết Gà

80,000 đ100,000 đ
Đã bán: 19
Máy vặt lông gà 100

Máy vặt lông gà 100

13,500,000 đ14,000,000 đ
Đã bán: 5
Núm cao su máy vặt lông gà

Núm cao su máy vặt lông gà

9,000 đ10,000 đ
Đã bán: 6
Máy vặt lông gà mini

Máy vặt lông gà mini

5,500,000 đ5,800,000 đ
Đã bán: 19
Máy vặt lông gà 120 (có hộp số)

Máy vặt lông gà 120 (có hộp số)

22,000,000 đ23,000,000 đ
Đã bán: 2
Máy vặt lông gà 70

Máy vặt lông gà 70

7,500,000 đ8,000,000 đ
Đã bán: 4
Máy vặt lông gà 50

Máy vặt lông gà 50

5,500,000 đ6,000,000 đ
Đã bán: 4
Máy vặt lông gà 60

Máy vặt lông gà 60

6,500,000 đ7,000,000 đ
Đã bán: 3